.

Digitalizacja zabytków


Digitalizacja zabytków i dzieł sztuki

Czym właściwie jest digitalizacja zabytków i dzieł sztuki?

Jest to przeniesienie przedmiotu o unikalnych cechach do środowiska cyfrowego takiego jak internet. Proces ten polega na fotografowaniu i filmowaniu, a następnie na udostępnieniu zebranych materiałów na specjalnie w tym celu przygotowanej stronie internetowej. Zdjęciom towarzyszą podstawowe informacje o przedmiocie oraz opis jego cech szczególnych.

Dzięki digitalizacji sam przedmiot pozostaje na swoim miejscu, jest zatem bezpieczny, ale jego cyfrowa kopia jest dostępna dla każdego użytkownika sieci. W ten sposób chroni się delikatne zabytki przed nadmierną eksploatacją jednocześnie nie ograniczając do nich dostępu.

Obecna technologia digitalizacji pozwala na wykonanie bardzo
szczegółowych zdjęć (w tym makrofotografii), symulacji z opcją widoku 360o
oraz filmu w wysokiej rozdzielczości. Coraz szybsze łącza internetowe jak i większe nośniki danych umożliwiają wymianę danych na niespotykaną skalę. Z roku na rok, zwiększa się liczba użytkowników przeszukujących sieć w celu znalezienia wysokiej jakości zdjęć dzieł sztuki. Także pracownicy naukowi i pasjonaci sztuki coraz częściej posługują się internetem jako źródłem potrzebnych materiałów.

Ciągle rośnie potrzeba digitalizacji dóbr kultury i udostępnienia ich dla szerokiego grona użytkowników globalnej sieci. Dlatego nasza usługa nie kończy się wraz z zakończeniem procesu digitalizacji, ale obejmuje również wykonanie strony internetowej.


 

Panel Logowania Tiger Media

.

.

.